January 12, 2022 | 12:26 pm
shaid afridi nay ushna shah ka dil jeet lia shaid afridi nay ushna shah ka dil jeet lia
shaid afridi nay ushna shah ka dil jeet lia