January 07, 2022 | 10:19 am
izni aur wahab riaz shaheen shah kay captain bannay par khush izni aur wahab riaz shaheen shah kay captain bannay par khush