December 03, 2021 | 11:26 am
shaneen afridi ko lahore qalandars ka captain bnanay ka faisla abhi nahi hua aqib javed shaneen afridi ko lahore qalandars ka captain bnanay ka faisla abhi nahi hua aqib javed
shaneen afridi ko lahore qalandars ka captain bnanay ka faisla abhi nahi hua aqib javed