February 03, 2021 | 11:49 am
pindi test mein qomi team ko mushkil ka samna karna paar sakta hai Saleem Malik pindi test mein qomi team ko mushkil ka samna karna paar sakta hai Saleem Malik
pindi test mein qomi team ko mushkil ka samna karna paar sakta hai Saleem Malik