January 13, 2021 | 01:19 pm
Misbah ul Haq sae qomi team ko muntakhib karnay ka ikhtiyar wapis le liya gaya Misbah ul Haq sae qomi team ko muntakhib karnay ka ikhtiyar wapis le liya gaya
Misbah ul Haq sae qomi team ko muntakhib karnay ka ikhtiyar wapis le liya gaya