November 16, 2020 | 09:48 am
pakistan cricket mein karachi aur lahore ka sab sae bara muqabla hau wasim khan pakistan cricket mein karachi aur lahore ka sab sae bara muqabla hau wasim khan
pakistan cricket mein karachi aur lahore ka sab sae bara muqabla hau wasim khan