September 08, 2020 | 12:50 pm
agar me bhi Sarfraz ahmed ki jagha hota to T20 nahi khailta agar me bhi Sarfraz ahmed ki jagha hota to T20 nahi khailta
agar me bhi Sarfraz ahmed ki jagha hota to T20 nahi khailta