September 18, 2023 | 02:27 pm
qomi team ka naib captain kon hoga shadab khan ya shaheen afridi qomi team ka naib captain kon hoga shadab khan ya shaheen afridi
qomi team ka naib captain kon hoga shadab khan ya shaheen afridi