March 28, 2023 | 01:56 pm
qomi team ki qayadat karna mery liye lamha fikraya tha shadab khan qomi team ki qayadat karna mery liye lamha fikraya tha shadab khan